• Tên dự án Dự Án Hercules
  • Khách hàng Hercules
  • Chuyên mục M&E
  • Khoảng thời gian 2004
  • Địa chỉ 22 VSIP II Street 6 Vietnam Singapore Industrial Park II City Binh Duong Province VN, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Vietnamese English