• Tên dự án Dự Án Golden Win
  • Khách hàng Golden Win
  • Chuyên mục Thiết kế & xây dựng
  • Khoảng thời gian 2009
  • Địa chỉ Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương
Vietnamese English